Disclaimer

Semua tulisan-tulisan yang terdapat dalam website ini merupakan pengetahuan dan pandangan pribadi dari Mas Gunggung yang boleh untuk dibaca secara cuma-cuma untuk mendapatkan pemahaman dan pengayaan pribadi.

Segala pencapaian yang ada termasuk di dalamnya hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan landasan teori
  • Penyusunan hipotesa
  • Penentuan teknik dan strategi olah napas
  • Pencapaian dalam bentuk testimonial dan uji laboratorium
  • Pendampingan latihan

adalah menjadi tanggung jawab dari Mas Gunggung.

Mas Gunggung tidak bertanggungjawab apabila setelah membaca tulisan yang kebetulan menjadikan inspirasi lalu melatih sendiri dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Agar supaya mendapatkan hasil yang diharapkan maka diperlukan bimbingan langsung dari Mas Gunggung atau orang yang ditunjuk oleh Mas Gunggung.