Jagad Alit dan Jagad Gede (2)

Terdapat keterhubungan antara aktivitas otak manusia dan Schumann Resonance. Ketika berbicara mengenai kata “otak” maka terdapat 3 (tiga) jenis otak pada manusia yakni Otak Kepala (head brain), Otak Jantung (heart brain), dan Otak Perut (gut brain). Otak Kepala disebut dengan Sistem Syaraf Otonom, Otak Jantung disebut dengan Sistem Syaraf Intrinsik, dan Otak Perut disebut dengan Sistem Syaraf Enterik.

Jagad Alit dan Jagad Gede (2) Read More